Thông báo từ Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada!!!

Các biện pháp mới quan trọng giúp các sinh viên mới đủ điều kiện được cấp giấy phép làm việc sau tốt nghiệp khi học chương trình trực tuyến

Ottawa, 26/08/2020 - Nhiều sinh viên quốc tế tương lai muốn học tập tại Canada vào mùa thu này đang phải đối mặt với nhiều trở ngại do hạn chế đi lại. Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cũng thấy được điều này và sẽ tiếp tục đảm bảo rằng các chương trình nhập cư của Canada sẽ có những chính sách linh hoạt nhằm đối phó trước tình hình bất ổn này. Canada đã công bố 3 biện pháp thay đổi mới về tính đủ điều kiện của giấy phép làm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên bắt đầu học chương trình trực tuyến.

Những thay đổi này đang được thực hiện để tạo sự linh hoạt hơn về các quy tắc đủ điều kiện cấp Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp cho những sinh viên cần hoặc muốn bắt đầu chương trình du học Canada trực tuyến từ nước ngoài.

Ba chính sách thay đổi được công bố như sau:        

  • Sinh viên hiện có thể học trực tuyến từ nước ngoài cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, không bị trừ thời gian trong thời hạn của giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, với điều kiện 50% chương trình học của họ được hoàn thành tại Canada
  • Sinh viên đã đăng ký một chương trình học kéo dài từ 8 đến 12 tháng, với ngày nhập học từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020, sẽ có thể hoàn thành toàn bộ chương trình trực tuyến từ nước ngoài và vẫn đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp
  • Sinh viên đã đăng ký một chương trình có ngày bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020 và học trực tuyến đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 và tốt nghiệp từ nhiều chương trình học, có thể kết hợp thời lượng của các chương trình học đó khi họ xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp trong tương lai, miễn là 50% tổng số nghiên cứu của họ được hoàn thành tại Canada.

Để đủ điều kiện áp dụng các thay đổi trên, sinh viên phải nộp đơn xin giấy phép học tập và được chấp thuận cấp giấy phép học tập trước khi bắt đầu chương trình học vào học kỳ mùa xuân, mùa hè hoặc mùa thu năm 2020 hoặc học kỳ tháng 1 năm 2021.

Việc nới lỏng các hạn chế do dịch COVID-19 sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh ở Canada và trên toàn thế giới. IRCC sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và đánh giá xem có cần thay đổi thêm hay không.