Đội ngũ > Giáo viên

Đội ngũ Giáo viên HTO Ocean EDU tự hào với nhiệm vụ truyền đạt kiến thức cho học viên hoctiengducdedang.com

Mr.Nguyễn Anh Tuân

Chủ Tịch HĐQT

Mr.Vũ Đức Hùng

CEO - GĐ Điều Hành

Mr.Nguyễn Quốc Tuấn

EO - Giám Đốc đào tạo

Mr. Lê Quang Trực

Cố Vấn Đào Tạo