Đội ngũ > Ban lãnh đạo

Đội ngũ Ban lãnh đạo HTO Ocean EDU đóng vai trò quan trọng trong việc lèo lái con tàu hoctiengducdedang.com

Mr.Nguyễn Anh Tuân

Chủ Tịch HĐQT

Mr.Vũ Đức Hùng

CEO - GĐ Điều Hành

Mr.Nguyễn Quốc Tuấn

EO - Giám Đốc đào tạo

Mr. Lê Quang Trực

Cố Vấn Đào Tạo